Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/67/17
Temat: Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1,5,6,7 w roku 2018.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2017-11-08 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola MatusikTERMINY:
Składanie ofert: do 31.10.2017 r. godz. 11:00
Otwarcie ofert: 31.10.2017 r. godz. 12:00

Załączniki:
Ogloszenie.pdf (1049 kB)
SIWZ .pdf (689 kB)
Załącznik nr 6 - Przedmiar robót AN-6.pdf (101 kB)
Załącznik nr 6 - Przedmiar robót AN-7.pdf (103 kB)
Załącznik nr 6 - Przedmiar robót AN-1.pdf (109 kB)
Załącznik nr 6 - Przedmiar robót AN-5.pdf (104 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - STWiOR.pdf (488 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ -Wykazy adresowe AN 1, AN 5, AN 6, AN 7.pdf (1216 kB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (749 kB)
Załączniki do SIWZ (nr 1-5 i 8-10)..pdf (712 kB)


19.10.2017 r

Odpowiedź na pytania do SIWZ.pdf (43 kB)
31.10.2017 rInformacja z otwarcia ofert:

zbiorcze zestawienie ofert Część I.pdf (40 kB)
zbiorcze zestawienie ofert Część II.pdf (41 kB)
zbiorcze zestawienie ofert Część III.pdf (41 kB)
zbiorcze zestawienie ofert Część IV.pdf (37 kB)
2.11.2017 r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - częśc 2.pdf (42 kB)
3.11.2017 r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 3.pdf (43 kB)
8.11.2017 r

Informacja o wyborze oferty (częśc 1) - AN 1..pdf (43 kB)