Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/69/19
Temat: Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymianę instalacji wod-kan, montaż kotłowni gazowej i adaptację komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni w formule „zaprojektuj i wybuduj” w budynku przy ulicy Murmańskiej 29 w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2019-08-20 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026

TERMINY:
Składanie ofert: do dnia 20.08.2019 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: dnia 20.08.2019 r. godz. 11:00


Warszawa dn. 05.08.2019 r.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (3978 kB)
SIWZ.pdf (636 kB)
Załącznik 1 - formularz oferty.pdf (483 kB)
Załącznik 2 - przesłanki wykluczenia.pdf (772 kB)
Załącznik 3 spełnienie warunków.pdf (745 kB)
Załącznik 4- oświadczenia do siwz.pdf (403 kB)
Załącznik 5 - wykaz robót.pdf (373 kB)
Załącznik 6 - wykaz osób.pdf (409 kB)
Załącznik 7 - Opis Przedmiotu zamówienia, PFU.zip (3842 kB)
Załącznik 8 - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (376 kB)
Załącznik 9 - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (1077 kB)
załącznik 10 - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (553 kB)
Załącznik 11 - wzór umowy.pdf (360 kB)
Załączniki do umowy.pdf (280 kB)
Warszawa dn. 20.08.2019 r.


Informacja o unieważnieniu postępowania:

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (30 kB)