Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/71/17
Temat: Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1,5,6,7 w roku 2018.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2017-11-23 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025

TERMINY:

Składanie ofert do: 06.11.2017 r do godz. 10:00
Otwarcie ofert: 06.11.2017 godz. 11:00


Załączniki:
Ogłoszenie.pdf (989 kB)
SIWZ .pdf (712 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Przedmiar robót (AN-1).pdf (162 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Przedmiar robót (AN-5).pdf (92 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Przedmiar robót (AN-6).pdf (182 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Przedmiar robót( AN-7).pdf (109 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - STWOiRB.pdf (288 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz adresowy (AN-1).pdf (399 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz adresowy (AN-5).pdf (221 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz adresowy (AN-6).pdf (299 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz adresowy (AN-7).pdf (285 kB)
Załącznik nr 8 do SIWZ - Zakres usług pogotowia technicznego.pdf (29 kB)
Załącznik nr 12 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (857 kB)
Załączniki do siwz 1-5 i 9-11.pdf (743 kB)

Zmiana SIWZ:Zmiana SIWZ wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert.pdf (36 kB)


ZMIANA TERMINÓW:
Składanie ofert do: 06.11.2017 r do godz. 10:00
Otwarcie ofert: 06.11.2017 godz. 11:00

Składanie ofert do: 07.11.2017 r do godz. 10:00
Otwarcie ofert: 07.11.2017 godz. 11:00

3.11.2017 r

Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia II.pdf (33 kB)
Odpowiedź na pytania do SIWZ i zmiana term.składania i otwarcia ofert.pdf (55 kB)
ZMIANA TERMINÓW:
Składanie ofert do: 09.11.2017 r do godz. 10:00
Otwarcie ofert: 09.11.2017 godz. 11:00

9.11.2017 r

Informacja z otwarcia ofert- częśc 1.pdf (39 kB)
Informacja z otwarcia ofert- częśc 3.pdf (41 kB)
Informacja z otwarcia ofert- częśc 4.pdf (39 kB)
Informacja z otwarcia ofert- część 2.pdf (39 kB)

Warszawa, dnia 23.11.2017 r


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (częśc 1).pdf (44 kB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (częśc 2).pdf (44 kB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (częśc 3).pdf (46 kB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (częśc 4).pdf (48 kB)