Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/71/18
Temat: Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – wymiana instalacji wod-kan, montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wybudowanie pomieszczenia węzła cieplnego, montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ulicy Prochowej 38 w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-10-03 godz. 10:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-10-11 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026

TERMINY
Termin składania ofert: do 02.10.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 02.10.2018 r. o godz. 11:00NOWE TERMINY
Termin składania ofert: do 03.10.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 03.10.2018 r. o godz. 11:00
Warszawa, dnia 17.09.2018 r

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (449 kB)
SIWZ.pdf (795 kB)
Załacznik nr 7 do SIWZ - PFU.pdf (725 kB)
Załącznik nr 1 - formularz oferty.pdf (398 kB)
Załącznik nr 2 - przesłanki wykluczenia.pdf (583 kB)
Załącznik nr 3 - spełnienie warunków.pdf (557 kB)
Załącznik nr 4- oświadczenia do siwz-decyzja o usunięciu.pdf (401 kB)
Załącznik nr 5 - wykaz robót.pdf (368 kB)
Załącznik nr 6 - wykaz osób.pdf (334 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - PFU.pdf (401 kB)
Załącznik nr 8 - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (372 kB)
Załącznik nr 9 - Zobowiązanie podmiotow trzecich - do uzgodnienia.pdf (789 kB)
załącznik nr 10 - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (475 kB)
Załącznik nr 11 do SIWZ- wzór umowy.pdf (351 kB)
Załączniki-do umowy.pdf (286 kB)
Warszawa, dnia 17.09.2018 r

Odpowiedz na pytanie Wykonawcy
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (30 kB)
Odpowiedz na pytanie Wykonawcy.pdf (33 kB)Warszawa dn. 03.10.2018 r.


Informacja z otwarcia
dokument do pobrania: Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (33 kB)
Warszawa dn. 11-10-2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
dokument do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (39 kB)