Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/72/18
Temat: Rozbiórka budynku mieszkalno-użytkowego – oficyny wyłączonej z użytkowania przy ul. Grochowskiej 302 w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-10-08 godz. 11:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-10-17 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


TERMINY

Termin składania ofert: do 08.10.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 08.10.2018 r. o godz. 12:00
Warszawa, dnia 21.09.2018 r.


Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (338 kB)
SIWZ.pdf (680 kB)
Załaczik nr 6 do SIWZ- Przedmiar robót.pdf (34 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (395 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (507 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (481 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych.pdf (375 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz osób.pdf (312 kB)
Załącznik 8 do SIWZ- Informacja dot listy kapitalowej.pdf (298 kB)
Załącznik 9 do SIWZ- Zobowiązanie podmiotow trzecich -.pdf (1077 kB)
Załącznik 10 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (479 kB)
Załącznik 12 do SIWZ- oświadczenia do siwz-.pdf (401 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Decyzja pozwolenie na rozbiórkę Grochowska 302.pdf (154 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (391 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ -Opinia ornitologiczno-chiropterologiczna.pdf (533 kB)
Załącznik nr 6 do siwz-Opis zakresu i sposobu prow. prac rozb. oraz opis sposobu zapewnienia bezp..pdf (168 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ -STWiORB.pdf (171 kB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy.pdf (533 kB)


Warszawa, dnia 8.10.2018 r

Informacja z otwarcia ofert:


Informacja z otwarcia ofert.pdf (37 kB)


Warszawa, dnia 17.10.2018 r.

Informacja o wyborze oferty:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (43 kB)