Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/73/18
Temat: Świadczenie usług w zakresie przeglądów instalacji i urządzeń gazowych, utrzymywania pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń oraz usuwanie nieprawidłowości i awarii w instalacjach gazowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2019 i 2020 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-10-19 godz. 11:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-11-05 godz. 13:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025Termin otwarcia ofert:


19.10.2018 r. o godz. 12:00

Warszawa, dnia 04.10.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (599 kB)
SIWZ.pdf (832 kB)
Załącznik 2 - przesłanki wykluczenia.docx.pdf (507 kB)
Załącznik 3 do SIWZ spełnienie warunków.pdf (481 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych.pdf (381 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz osób.pdf (321 kB)
Załącznik 9 do SIWZ- Informacja dot listy kapitalowej.pdf (297 kB)
Załącznik 10 do SIWZ- Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (776 kB)
załącznik 11 do SIWZ- oświadczenie o statusie MŚP.pdf (548 kB)
Załącznik 13 do SIWZ - oświadczenia do siwz.pdf (402 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ -Przedmiar robót AN-1.pdf (88 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ -Przedmiar robót AN-5.pdf (91 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ -Przedmiar robót AN-6.pdf (91 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ -Przedmiar robót AN-7.pdf (91 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ -STWiOR.pdf (176 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ -zakres czynności rocznej kontroli inst. gazowej (AN 1,5,6,7).pdf (46 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ -Zakres usŁug pogotowia (AN 1,5,6 i 7).pdf (18 kB)
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz adresowy (AN 1, AN6 i AN 5, AN 7).pdf (237 kB)
Załącznik nr 12 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (755 kB)
Załązcnik nr 1 do SIWZ- Formularz oferty - część 1.docx.pdf (1414 kB)
Załązcnik nr 1 do SIWZ- Formularz oferty- część 2.docx.pdf (1412 kB)


Warszawa dn. 19.10.2018 r.
Informacja z otwarcia

dokument do pobrania: Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (48 kB)


Warszawa, dnia 05.11.2018 r

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 1).pdf (53 kB)
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 2).pdf (52 kB)