Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/74/17
Temat: wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montażu instalacji c.o. i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynkach przy ul. Czapelskiej 37 oraz Igańskiej 27 w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


TERMINY:

składanie ofert do 03.11.2017 r. godz. 12:00
otwarcie ofert 03.11.2017 r. godz. 13:00

Do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (468 kB)
SIWZ .pdf (691 kB)
Załacznik do PFU - Projekt tech. inst. gazowej Igańska 27.pdf (175 kB)
Załacznik do PFU - Projekt tech. inst. gazowej ul. Czapelska 37.pdf (183 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - PFU.pdf (653 kB)
Załacznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy .pdf (403 kB)
Załaczniki do SIWZ nr 1 - 9.pdf (390 kB)
Załączniki-do umowy.pdf (287 kB)

Informacja z otwarcia:
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (33 kB)


Warszawa dn. 20.11.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (45 kB)