Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/74/18
Temat: Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Grenadierów 39 i ul. Igańskiej 27 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-09-27 godz. 10:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-10-17 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


TERMINY
Termin składania ofert: do 27.09.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 27.09.2018 r. o godz. 11:00Warszawa, dnia 12.09.2018 r

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (619 kB)
SIWZ.pdf (705 kB)
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (494 kB)
Załącznik nr 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (589 kB)
Załącznik nr 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (563 kB)
Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenia do siwz-decyzja o usunięciu.pdf (401 kB)
Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz robót budowlanych.pdf (369 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.pdf (321 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - OPZ.pdf (206 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - PFU Igańska 27.pdf (717 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - PFU-Grenadierów 39,.pdf (719 kB)
Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (379 kB)
Załącznik nr 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich - do uzgodnienia.pdf (791 kB)
załącznik nr 10 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (475 kB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy.pdf (337 kB)
Załączniki do umowy.pdf (386 kB)


Warszawa dn. 27.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert
Dokument do pobrania: Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (43 kB)Warszawa dn. 17.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofrety
Dokumenty do pobrania:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część I.pdf (44 kB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część II.pdf (45 kB)