Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/75/17
Temat: Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7 w roku 2018.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2017-11-30 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025TERMINY:
Składanie ofert do 10.11.2017 r godz. 10:00
otwarcie ofert 10.11.2017 godz 11:00

Załączniki:
Ogłoszenie.pdf (1142 kB)
SIWZ .pdf (728 kB)
Wzór umowy (Część 3 i 4).pdf (934 kB)
Wzór umowy (część 1).pdf (955 kB)
Wzór umowy (część 2).pdf (956 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - STWOiRB.pdf (275 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ- Przedmiar robót - częśc 1.pdf (196 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ -Przedmiar robót - częśc 4.pdf (221 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ -Przedmiar robót - część 3.pdf (205 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ -Przedmiar robót -część 2.pdf (161 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz adresowy AN-5 (cz. 2).pdf (199 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz adresowy AN-6 (cz. 3).pdf (237 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz adresowy AN-7 (cz. 4).pdf (296 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ- Wykaz adresowy AN-1 (cz. 1).pdf (304 kB)
Załącznik nr 8 do siwz - zakres usług w ramach pogotowia.pdf (40 kB)
Załącznik nr 10 do siwz - zakres konserwacji hydrantów i hydroforni (cz. 1 i 2).pdf (45 kB)
Załączniki do siwz ( nr. 1-5, 9, 11, 12, 13 i 14).pdf (851 kB)

06.11.2017 r

TERMINY:
Składanie ofert do 14.11.2017 r godz. 10:00
otwarcie ofert 14.11.2017 godz 11:00

Odpowiedź na pytania do siwz:


Nowy przedmiar robót dla AN 5 (uwzględniajacy wszystkie pozycje od 1 do 70).pdf (195 kB)
Odpowiedź na pytania do SIWZ.pdf (229 kB)
Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf (33 kB)


14.11.2017 r

Zbiorcze zestawienie ofert - część 3.pdf (35 kB)
Zbiorcze zestawienie ofert - częśc 1.pdf (38 kB)
Zbiorcze zestawienie ofert - częśc 2.pdf (36 kB)
Zbiorcze zestawienie ofert - część 4.pdf (35 kB)

Warszawa, dnia 24.11.2017 r


Wybór oferty część 1 i 3:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - częśc 1.pdf (49 kB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-część 3.pdf (46 kB)


Warszawa, dnia 30.11.2017 r.

Wybór oferty część 2 i 4:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2.pdf (48 kB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 4.pdf (47 kB)