Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/76/18
Temat: Wykonanie robót budowlanych na remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Biskupiej 4 w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-10-02 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025TERMINY

Termin składania ofert: do 26.09.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 26.09.2018 r. o godz. 11:00


NOWE TERMINY

Termin składania ofert: do 01.10.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 01.10.2018 r. o godz. 11:00


NOWE TERMINY

Termin składania ofert: do 02.10.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 02.10.2018 r. o godz. 11:00

Warszawa, dnia 11.09.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (354 kB)
SIWZ.pdf (625 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (399 kB)
Załącznik 2 do SIWZ- przesłanki wykluczenia.pdf (507 kB)
Załącznik 3 do SIWZ- spełnienie warunków.pdf (481 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych.pdf (375 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz osób.pdf (242 kB)
Załącznik 8 do SIWZ- Informacja dot listy kapitalowej.pdf (297 kB)
Załącznik 9 do SIWZ- Zobowiązanie podmiotow trzecich -.pdf (1071 kB)
załącznik 10 do SIWZ- oświadczenie o statusie MŚP.pdf (479 kB)
Załącznik 12 do SIWZ- oświadczenia do siwz.pdf (401 kB)
Załącznik nr 5 i 6 do wzoru umowy.pdf (87 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis robót.pdf (1159 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - STWiOR.pdf (1157 kB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy.pdf (376 kB)
Zasłącznik nr 6 do SIWZ -Przedmiar robót.pdf (36 kB)


Warszawa, dnia 21.09.2018 r

Dokumenty do pobrania:

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (24 kB)
Informacja o zmianie terminu skł i otw. ofert i przygotowywaniu odpowiedzi na pytania.pdf (23 kB)


Warszawa, dnia 24.09.2018 r

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (27 kB)
Odpowiedź na pytania do SIWZ.pdf (62 kB)
Nowy (zmieniony) Przedmiary robót - Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf (51 kB)Warszawa, dnia 26.09.2018 r

Informacja o zmianie siwz.pdf (26 kB)


Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (25 kB)