Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/77/19.
Temat: Wwykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymianę instalacji wod-kan, montaż kotłowni gazowej i adaptację komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni w formule „zaprojektuj i wybuduj” w budynku przy ulicy Jakubowskiej 18 w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2019-09-12 godz. 10:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2019-09-26 godz. 15:42
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025TERMINY:
Składanie ofert: do dnia 12.09.2019 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: dnia 12.09.2019 r. godz. 11:00


Warszawa dn. 28.08.2019 r.
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie.pdf (520 kB)
SIWZ.pdf (645 kB)
Załaczniki do umowy.docx.pdf (280 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (483 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (771 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (745 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - oświadczenia do siwz.pdf (403 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz robót.pdf (385 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - wykaz osób.pdf (409 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - OPZ.pdf (262 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - PFU.pdf (4033 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (376 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (1077 kB)
Załącznik 10 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (553 kB)
Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy.pdf (356 kB)

Warszawa dn. 12.09.2019 r.


Informacja z otwarcia ofert.pdf (38 kB)

Warszawa dn. 26.09.2019 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (42 kB)