Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/78/18.
Temat: Modernizacja placu zabaw przy ul. Meissnera 9 w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-10-09 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Adam Pokora (22) 27-73-024


TERMINY

Termin składania ofert: do 09.10.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 09.10.2018 r. o godz. 12:00Warszawa, dnia 21.09.2018 r

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (461 kB)

SIWZ.pdf (427 kB)
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.pdf (349 kB)
Załącznik nr 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (507 kB)
Załącznik nr 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (481 kB)
Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót.pdf (375 kB)
Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób.pdf (242 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - OPZ.pdf (147 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt wykonawczy A00 Meissnera.pdf (1163 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt wykonawczy A01 Meissnera.pdf (1119 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt wykonawczy A02 Meissnera.pdf (197 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt wykonawczy A03 Meissnera.pdf (134 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Przedmiar_robót.pdf (289 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (298 kB)
Załącznik nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (1070 kB)
Załącznik nr 9 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (479 kB)
Załącznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy.pdf (301 kB)
Załącznik nr 11 do SIWZ -oświadczenie o braku orzecz. tyt.środ. zapobieg. i ośw. o niezaleganiu z opłac. pod. i opłat lok..pdf (402 kB)
Załącznik nr 12 do SIWZ - STWiOR.pdf (516 kB)
Warszawa, dnia 11.10.2018 r


Dokumenty do pobrania:
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (19 kB)