Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/78/19
Temat: Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w. z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ulicy Dąbrówki 18 w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2019-09-13 godz. 10:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty:
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


TERMINY:
Składanie ofert: do dnia 13.09.2019 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: dnia 13.09.2019 r. godz. 11:00


Warszawa dn. 28.08.2019 r.

Dokumenty do pobrania:Ogłoszenie.pdf (507 kB)
SIWZ.pdf (641 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (482 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (597 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (745 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - oświadczenia do siwz.pdf (403 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz robót.pdf (374 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - wykaz osób.pdf (407 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - OPZ.pdf (3276 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - PFU.pdf (3588 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - projekt (Załacznik do PFU).pdf (4696 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (373 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (1075 kB)
Załącznik 10 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (553 kB)
Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy.pdf (351 kB)
Załaczniki do umowy.docx.pdf (280 kB)


Warszawa dn. 13.09.2019 r.

zbiorcze zestawienie ofert.pdf (36 kB)


Warszawa dn. 02.10.2019 r.


Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (42 kB)