Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/79/20.
Temat: Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głuchej 3A w Warszawie”
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2021-01-21 godz. 09:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina): 2021-01-21 godz. 13:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


TERMINY:
Składanie ofert: do 21.01.2021 r. do godz. 09:00
Otwarcie ofert: 21.01.2021 r. godz. 13:00


Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2, Zamawiajacy zaleca udział w sesji otwarcia ofert poprzez transmisję on-line.

Transmisja rozpocznie się w dniu 21 stycznia 2021 r. o godz. 13:00

Możliwość śledzenia transmisji z sesji otwarcia ofert będzie dostępna pod następującym linkiem: https://us02web.zoom.us/j/81032395721

Hasło dostępu: zgn


Warszawa, dnia 31.12.2020 r

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie.pdf (529 kB)
SIWZ.pdf (662 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (725 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (619 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf (581 kB)
Załącznik 4 do SIWZ- oświadczenie o braku.pdf (403 kB)
Załącznik 5 - wykaz robót budowlanych.pdf (715 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - wykaz osób.pdf (465 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - OPZ znikami, Przedmiary, Projekty.zip (95792 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - STWiORB .zip (1382 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (562 kB)
Załącznik 10 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (1112 kB)
załącznik 11 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (552 kB)
Załącznik nr 12 - Wzór umowy.pdf (354 kB)


Warszawa dn. 21.01.2021 r.
Informacja z otwarcia
dokument do pobrania: Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (56 kB)Warszawa dn. 16.02.2021
Informacja o unieważnieniu postępowania
dokument do pobrania: Informacja o unieważnieniu.pdf (110 kB)

 
ODPOWIEDZI
 
Data, godzina Data udzielenia odpowiedzi Treść Załączniki
2021-01-18Odpowiedzi na pytaniaOdpowiedzi na pytania Wszyscy uczestnicy postępowania.pdf
Załącznik 1 do SIWZ formularz oferty.doc
Załącznik 2 do SIWZ przesłanki wykluczenia.docx
Załącznik 3 do SIWZ oświadczenie o spełnieniu warunków.docx
Załącznik 9 do SIWZ Informacja dot listy kapitalowej.doc
załącznik 11 do SIWZ oświadczenie o statusie MŚP.docx
2021-01-15Odpowiedz na pytanieOdpowiedz na pytanie Wszyscy uczestnicy postępowania.pdf