Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/80/19
Temat: Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – montaż instalacji c.o. i c.w. z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy Kaleńskiej 10 w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2019-09-18 godz. 10:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty:
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


TERMINY:
Składanie ofert: do dnia 17.09.2019 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: dnia 17.09.2019 r. godz. 11:00

NOWE TERMINY:
Składanie ofert: do dnia 18.09.2019 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: dnia 18.09.2019 r. godz. 11:00
Warszawa dn. 30.08.2019 r.
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (503 kB)
SIWZ.docx.pdf (640 kB)
Załacznik 11 do SIWZ - wzór umowy.pdf (351 kB)
Załaczniki do umowy.docx.pdf (280 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (482 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (596 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (744 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - oświadczenia do siwz.pdf (403 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz robót.pdf (374 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - wykaz osób.pdf (407 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - OPZ.pdf (3401 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - PFU.pdf (3490 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (373 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (1075 kB)
Załącznik 10 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (553 kB)


Warszawa dn. 09.09.2019 r.


UWAGA:

Zamawiający informuje o możliwości obejrzenia obiektu przy ul. Kaleńskiej 10 - (szczegóły w treści załączonej odpowiedzi na pytania do SIWZ:


Odpowiedzi na pytania do SIWZ:

Odpowiedź na pytania do SIWZ.pdf (35 kB)
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (33 kB)


Warszawa dn. 18.09.2019 r.


Informacja z otwarcia ofert.pdf (38 kB)


Warszawa dn. 02.10.2019 r.

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (41 kB)