Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/81/18.
Temat: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Międzyborskiej 91 w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-10-04 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


TERMINY

Termin składania ofert: do 04.10.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 04.10.2018 r. o godz. 11:00


Warszawa, dnia 19.09.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (352 kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (70 kB)
SIWZ.pdf (627 kB)
Załącznik 1 - formularz oferty.pdf (400 kB)
Załącznik 2 - przesłanki wykluczenia.pdf (506 kB)
Załącznik 3 - spełnienie warunków.pdf (481 kB)
Załącznik 4 - wykaz robót budowlanych.pdf (406 kB)
Załącznik 5 - wykaz osób.pdf (390 kB)
Załącznik 8 - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (297 kB)
Załącznik 9- Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (1136 kB)
załącznik 10 - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (479 kB)
Załącznik 11 - wzór umowy.pdf (323 kB)
Załącznik 12- oświadczenia do siwz.pdf (401 kB)
Załącznik nr 5,6,7 do wzoru umowy.pdf (111 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt wykonawczy.pdf (31286 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - przedmiary robót.pdf (139 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - STWiOR.pdf (342 kB)

Warszawa, dnia 04.10.2018 r

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert.pdf (38 kB)


Warszawa, dnia 17.10.2018 r

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (38 kB)