Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/8/18
Temat: Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe
m.st. Warszawy w 2018 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025TERMINY:
SKŁADANIE OFERT: do dnia 04.04.2018 r do godz. 10:00
OTWARCIE OFERT do dnia 04.04.2018 r do godz. 11:00


Warszawa, dnia 15.03.2018 r

Pliki do pobrania:Ogłoszenie.pdf (335 kB)
SIWZ..pdf (631 kB)
Załączniki do SIWZ 1,2,3,4,5,7,8,9.pdf (400 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf (222 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - STWIOR.pdf (1317 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (206 kB)
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (371 kB)
Załączniki do wzoru umowy.pdf (115 kB)


Warszawa dnia 04.04.2018 r

Informacja z otwarcia ofert:
Informacja z otwarcia ofert.pdf (40 kB)


Warszawa dnia 13.04.2018 r

Informacja o wyborze najkorzystniej oferty.pdf (42 kB)