Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/82/18.
Temat: Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pułtuskiej 13
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-10-04 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


TERMINY

Termin składania ofert: do 04.10.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 04.10.2018 r. o godz. 12:00Warszawa, dnia 19.09.2018 r

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (480 kB)
SIWZ.pdf (633 kB)
Załącznik 1 - formularz oferty.pdf (400 kB)
Załącznik 2 - przesłanki wykluczenia.pdf (506 kB)
Załącznik 3 - spełnienie warunków.pdf (481 kB)
Załącznik 4 - wykaz robót budowlanych.pdf (406 kB)
Załącznik 5 - wykaz osób.pdf (390 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - Projekt wykonawczy.pdf (8793 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf (147 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - STWiOR.pdf (339 kB)
Załącznik 8 - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (298 kB)
Załącznik 9 - Zobowiązanie podmiotow trzecich -.pdf (1137 kB)
Załącznik 10 - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (479 kB)
Załącznik 11 - wzór umowy.pdf (323 kB)
Załącznik 12- oświadczenia do siwz.pdf (401 kB)
Załącznik nr 5, 6 i 7 do wzoru umowy.pdf (110 kB)Warszawa, dnia 04.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert.pdf (32 kB)Warszawa, dnia 17.10.2018 r.

Informacje o unieważnieniu postępowania.pdf (34 kB)