Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/83/18
Temat: Wykonanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz świadczenie robót pogotowia technicznego w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga Południe m. st. Warszawy w latach 2019 i 2020 na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6, 7.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-10-29 godz. 10:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-11-19 godz. 14:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


TERMINY:
SKŁADANIE OFERT do: 29.10.2018 r. do godz. 10:00
OTWARCIE OFERT: 29.10.2018 r. o godz. 11:00


Warszawa, dnia 12.10.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (1147 kB)
SIWZ.pdf (813 kB)
Załącznik nr 1 - formularze oferty.zip (1893 kB)
Załącznik nr 2 - przesłanki wykluczenia.pdf (506 kB)
Załącznik nr 3 spełnienie warunków.pdf (481 kB)
Załącznik nr 4 - oświadczenia do siwz.pdf (401 kB)
Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych.pdf (370 kB)
Załącznik nr 6 - wykaz osób.pdf (321 kB)
Załącznik nr 7 - Przedmiary, STWIOR.zip (4730 kB)
Załącznik nr 8 - Wykazy adresowe.pdf (13981 kB)
Załącznik nr 9 - Zakres świadczonych usług w ramach pogotowia technicznego.pdf (17 kB)
Załącznik nr 10 - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (297 kB)
Załącznik nr 11 - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (788 kB)
załącznik nr 12 - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (549 kB)
Załącznik nr 13 - wzór umowy.pdf (811 kB)


Warszawa dn. 29.10.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert
dokumnt do popbrania: Zbiorcze zestawienie ofert Część I, Część II, Część III, Część IV..pdf (137 kB)


Warszawa dn. 08.11.2018 r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
CzęśćII
dokumnet do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część II.pdf (57 kB)


Część III
dokumnet do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część III.pdf (55 kB)


Część IV
dokumnet do pobrania: Informacja o wyborze najkorzuystniejszej oferty Część IV.pdf (54 kB)


Warszawa dn. 14.11.2018 r.

Informacja o wyborze kolejnej oferty w zakresie części II:
Informacja o wyborze kolejnej oferty- w zakresie części II..pdf (60 kB)Warszawa dn. 19.11.2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokumnet do pobrania:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część I.pdf (61 kB)