Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/84/18
Temat: Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Łotewskiej 11, ul. Francuskiej 48 i ul. Karczewskiej 31 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-10-08 godz. 10:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-10-23 godz. 12:45
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


TERMINY

Termin składania ofert: do 08.10.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 08.10.2018 r. o godz. 11:00


Warszawa, dnia 21.09.2018 r.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (687 kB)
SIWZ.pdf (712 kB)
Załącznik 1 - formularz oferty.pdf (510 kB)
Załącznik 2 - przesłanki wykluczenia.pdf (591 kB)
Załącznik 3 - spełnienie warunków.pdf (565 kB)
Załącznik 4 - oświadczenia do siwz-decyzja o usunięciu.pdf (401 kB)
Załącznik 5 - wykaz robót budowlanych.pdf (368 kB)
Załącznik 6 - wykaz osób.pdf (321 kB)
Załącznik 7 - OPZ.pdf (203 kB)
Załącznik 7- PFU, Łotewska 11.pdf (716 kB)
Załącznik 7 - PFU, Francuska 48.pdf (719 kB)
Załącznik 7 - PFU Karczewska 31.pdf (718 kB)
Załacznik do PFU Karczewska 31 - Książka obiektu.pdf (5390 kB)
Załącznik 8 - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (381 kB)
Załącznik 9 - Zobowiązanie podmiotow trzecich - do uzgodnienia.pdf (792 kB)
załącznik 10 - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (475 kB)
Załącznik 11 - wzór umowy.pdf (338 kB)
Załaczniki do umowy.pdf (386 kB)
Warszawa dn. 08.10.2018
Informacja z otwarcia
dokument do pobrania: Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (26 kB)Warszawa dn. 08.10.2018 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania w Części 1 i Części 2
dokumenty do pobrania:
Informacja o unieważnieniu postępowania Część I.pdf (25 kB)
Informacja o unieważnieniu postępowania Część II.pdf (26 kB)Warszawa dn. 23.10.2018 r,
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokument do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (38 kB)