Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/85/18
Temat: Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w., adaptacje komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Międzyborskiej 85 w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-10-19 godz. 10:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-10-25 godz. 10:37
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


TERMINY
Termin składania ofert: do 19.10.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 19.10.2018 r. o godz. 11:00

Warszawa, dnia 4.10.2018 r

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (471 kB)
SIWZ.pdf (794 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (399 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (583 kB)
Załącznik nr 3 SIWZ - spełnienie warunków.pdf (558 kB)
Załącznik nr 4- oświadczenia do siwz.pdf (402 kB)
Załącznik nr 5 SIWZ - wykaz robót.pdf (368 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.pdf (334 kB)
Załącznik nr 7 SIWZ - PFU Miedzyborska 85.pdf (655 kB)
załacznik do PFU - projekt instalacji gazu Międzyborska85- rzuty.pdf (4015 kB)
Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (372 kB)
Załącznik nr 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich .pdf (709 kB)
załącznik nr 10 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (549 kB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy.pdf (351 kB)
Załączniki-do umowy.pdf (286 kB)


Warszawa dn., 19.10.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert
dokument do pobrania: Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (37 kB)
Warszawa dn. 25.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokument do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (44 kB)