Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/89/18
Temat: Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grochowskiej 302 w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-10-23 godz. 10:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-11-06 godz. 14:03
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


TERMINY:

Termin składania ofert: do 23.10.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 23.10.2018 r. o godz. 11:00

Warszawa, dnia 8.10.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogloszenie.pdf (352 kB)
SIWZ.pdf (625 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (400 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (507 kB)
Załącznik 3 do SIWZ spełnienie warunków.pdf (481 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych.pdf (375 kB)
Załącznik 5 do SIWZ- wykaz osób.pdf (242 kB)
Załącznik 8 do SIWZ- Informacja dot listy kapitalowej.pdf (297 kB)
Załącznik 9 do SIWZ- Zobowiązanie podmiotow trzecich -.pdf (1073 kB)
załącznik 10 do SIWZ- oświadczenie o statusie MŚP.pdf (549 kB)
Załącznik 12 do SIWZ- oświadczenia do siwz-.pdf (401 kB)
Załącznik nr 5 i 6 - do wzoru umowy.pdf (86 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ -Opis robót.pdf (1999 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ -Przedmiar robót.pdf (76 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - STWIOR.pdf (976 kB)
Załącznikl nr 11 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (320 kB)

Warszawa, dnia 23.10.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert.pdf (33 kB)


Warszawa, dnia 06.11.2018 r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (41 kB)