Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/91/18
Temat: Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego oraz budowa w formule zaprojektuj i wybuduj elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym, obejmującym instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórek na terenie działki nr 70, administrowanej przez ZGN w Dzielnicy Praga - Południe w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-11-05 godz. 12:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Adam Pokora (22) 27-73-024


Warszawa dnia 19.10.2018 r.


TERMINY:
Termin składania ofert: 05.11.2018 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 05.11.2018 r. o godz. 13:00


Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (462 kB)
SIWZ.pdf (697 kB)
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (475 kB)
Załącznik nr 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (589 kB)
Załącznik nr 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (563 kB)
Załącznik nr 4 do SIWZ - ośw. o braku orze. tyt. środka zapob. i ośw. o niezaleg. z opłac.pod..pdf (401 kB)
Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz robót.pdf (377 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.pdf (321 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - OPZ.pdf (3201 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - PFU.pdf (578 kB)
Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór informacji o przyna. braku przyna. do grupy kap..pdf (301 kB)
Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór pisemnego zobowiązania.pdf (790 kB)
załącznik nr 10- oświadczenie o statusie MŚP.pdf (550 kB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy.pdf (335 kB)
mapa, Cyraneczki pdf.pdf (388 kB)


Warszawa dnia 6.11.2018 r.
Informacja o unieważnieniu.pdf (27 kB)