Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/92/18
Temat: Dostawa i montaż lamp solarnych przy budynkach mieszkalnych, obejmujące instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórek na terenie działek nr 13/1 i 18/2, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga – Południe na osiedlu Gocław w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-11-08 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Adam Pokora (22) 27-73-024

TERMINY

Termin składania ofert: do 08.11.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 08.11.2018 r. o godz. 12:00Warszawa, dnia 24.10.2018 r.

Dokumenty do pobrania :
Ogloszenie.pdf (481 kB)
SIWZ.pdf (694 kB)
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (473 kB)
Załącznik nr 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (587 kB)
Załącznik nr 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (562 kB)
Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót.pdf (378 kB)
Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób.pdf (318 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa mapka.pdf (574 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - OPZ.pdf (1600 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - STWiOR.pdf (2579 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o braku orzecz. tyt. środka zapob. i oświadczenie o niezaleg. z opłac.pod.pdf (401 kB)
Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór informacji o przynależnościbraku przynależności do grupy kapitałowej.pdf (302 kB)
Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór pisemnego zobowiązania.pdf (789 kB)
Załącznik nr 10 do SIWZ- oświadczenie o statusie MŚP.pdf (550 kB)
Załącznik nr 11 do SIWZ- wzór umowy.pdf (313 kB)

Warszawa dnia 08.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (33 kB)


Warszawa dnia 14.11.2018 r.

Dokumenty do pobrania:
Informacja o unieważnieniu Wszyscy uczestnicy postępowania.pdf (31 kB)
Informacja o unieważnieniu.pdf (26 kB)