Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/93/18
Temat: Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Kawczej 45, Kawczej 45 A i ul. Serockiej 19 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-11-08 godz. 13:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-11-21 godz. 15:51
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


TERMINY

Termin składania ofert: do 06.11.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 06.11.2018 r. o godz. 12:00


TERMINY

Termin składania ofert: do 08.11.2018 r. do godz. 13:00
Termin otwarcia ofert: 08.11.2018 r. o godz. 14:00
Warszawa, dnia 19.10.2018 r.
Ogoszenie o zamówieniu.pdf (728 kB)
SIWZ.pdf (717 kB)

Załącznik 1 - formularz oferty.pdf (511 kB)
Załącznik 2 - przesłanki wykluczenia.pdf (591 kB)
Załącznik 3 spełnienie warunków.pdf (565 kB)
Załącznik 4 - oświadczenia.pdf (402 kB)
Załącznik 5 - wykaz robót budowlanych.pdf (369 kB)
Załącznik 6 - wykaz osób.pdf (321 kB)
Załącznik 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (292 kB)
Załącznik 7 -PFU Kawcza 45.pdf (718 kB)
Załącznik do PFU Kawcza 45 -dok.archiwalna.pdf (2257 kB)
Załącznik 7 - PFU, Kawcza 45A.pdf (717 kB)
Załącznik do PFU Kawcza 45A -dok.archiwalna.pdf (2521 kB)
Załącznik 7 - PFU-Serocka 19.pdf (719 kB)
Załącznik 8 - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (355 kB)
Załącznik 9 - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (792 kB)
załącznik 10 - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (545 kB)
Załącznik 11 - wzór umowy.pdf (337 kB)
załaczniki do umowy.pdf (385 kB)Warszawa dn. 05.11.2018 r.

Ogłoszenie o zminie ogłoszenia.pdf (528 kB)
Informacja dla uczestników postępowania, Zmiana Terminu składania i otwarcia ofert.pdf (34 kB)
SIWZ.pdf (717 kB)
Załacznik 7 - PFU Kawcza 45a.pdf (711 kB)
Załacznik 11 - wzór umowy -Część 2.pdf (336 kB)Warszawa dn. 08.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert
Dokument do pobrania: Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (46 kB)Warszawa dn. 21.11.2018 r
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dokumenty do pobrania:
Część I: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część I.pdf (41 kB)
Część II: Infoprmacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część II.pdf (39 kB)
Część III: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część III.pdf (44 kB)