Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/94/18
Temat: Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w., adaptacje komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Komorskiej 34 w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-11-08 godz. 10:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-11-19 godz. 15:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026

TERMINY
Termin składania ofert: do 06.11.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 06.11.2018 r. o godz. 11:00TERMINY
Termin składania ofert: do 08.11.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 08.11.2018 r. o godz. 11:00

Warszawa, dnia 19.10.2018 r

Dokumenty do pobrania:
Ogloszenie o zamówieniu.pdf (477 kB)
SIWZ.pdf (796 kB)
Załącznik 1 - formularz oferty.pdf (399 kB)
Załącznik 2 - przesłanki wykluczenia.pdf (584 kB)
Załącznik 3 spełnienie warunków.pdf (557 kB)
Załącznik 4- oświadczenia do siwz-decyzja o usunięciu.pdf (401 kB)
Załącznik 5 - wykaz robót.pdf (369 kB)
Załącznik 6 - wykaz osób.pdf (334 kB)
Załącznik 7 - PFU Komorska34.pdf (3561 kB)
Załacznik do PFU - projekt inwentaryzacja Komorska34.pdf (3691 kB)
Załącznik 8 - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (373 kB)
Załącznik 9 - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (708 kB)
załącznik 10 - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (550 kB)
Załącznik 11- wzór umowy .pdf (352 kB)
Załączniki do umowy.pdf (286 kB)


Warszawa dn. 29.10.2018

Odpowiedz na zadane pytanie przez Wylkonawcę wraz z przesunieciem terminu składania i otwarcia ofert.
dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia.pdf (30 kB)
Odpowiedz na pytanie dla Wszystkich zainteresowanych.pdf (33 kB)


Warszawa dn. 08.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert
dokument do pobrania: Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (35 kB)Warszawa dn. 19.11.2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokument do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (42 kB)