Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/95/18
Temat: Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w latach 2019 i 2020 na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6, 7
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-10-29 godz. 11:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-11-13 godz. 15:43
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


TERMINY:
SKŁADANIE OFERT do: 29.10.2018 r. do godz. 11:00
OTWARCIE OFERT: 29.10.2018 r. o godz. 12:00


Warszawa, dnia 12.10.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (840 kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (33 kB)
SIWZ.pdf (844 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty AN 1 (część 1).pdf (408 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty AN 5 (część 2).pdf (407 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty AN 6 (część 3).doc.pdf (408 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty AN 7 (część 4).doc.pdf (408 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (507 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - oświadczenie spełnienie warunków.pdf (481 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - oświadczenia do siwz.pdf (402 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz robót budowlanych.pdf (379 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - wykaz osób.pdf (323 kB)
Załącznik 10 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (298 kB)
załącznik 12 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (550 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar robót (AN 1).pdf (1565 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar robót (AN 5).pdf (873 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar robót (AN 6).pdf (1815 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar robót (AN 7).pdf (1038 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - STWiOR.pdf (2699 kB)
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz adresowy (cz. 1, 2, 3, 4).pdf (13004 kB)
Załącznik nr 9 do SIWZ - zakres pogotowia technicznego (cz. 1, 2, 3 i 4).pdf (30 kB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (1062 kB)
Załącznik nr 13 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (903 kB)

Warszawa, dnia 29.10.2018 r.Informacja z otwarcia ofert część: 1, 2,3 i 4:

Informacja z otwarcia ofert (część 1, 2, 3 i 4).pdf (183 kB)


Warszawa, dnia 13.11.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 1).pdf (43 kB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (cz. 2).pdf (45 kB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - (częśc 3)..pdf (46 kB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - (częśc 4).pdf (48 kB)