Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/90/18.
Temat: Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w latach 2019-2020 na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-11-06 godz. 10:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty:
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


TERMINY
Termin składania ofert: do 02.11.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 02.11.2018 r. o godz. 11:00TERMINY
Termin składania ofert: do 06.11.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 06.11.2018 r. o godz. 11:00


Warszawa, dnia 17.10.2018 r

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (1182 kB)
SIWZ.pdf (630 kB)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty Część 1 (AN -1), Część 2 - (An -5), Część 3 - (AN 6), Część 4 -(AN-7).zip (1668 kB)
Załącznik nr 2 - przesłanki wykluczenia.pdf (507 kB)
Załącznik nr 3 - spełnienie warunków.pdf (481 kB)
Załącznik nr 4 - oświadczenia do siwz.pdf (401 kB)
Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych.pdf (370 kB)
Załącznik nr 6 - wykaz osób.pdf (311 kB)
Załącznik nr 7 - Przedmiar robót (dla części 1, dla części 2, dla części 3, dla części 4) oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,.zip (8581 kB)
Załącznik nr 8 - Wykaz adresowy budynków (dla części 1, dla części 2, dla części 3, dla części 4).pdf (11886 kB)
Załącznik nr 9 - Zakres świadczonych usług w ramach pogotowia technicznego.pdf (273 kB)
Załącznik nr 10 - Wykaz cen za wyjazdy pogotowia technicznego (dla części 1, dla części 2, dla części 3, dla części 4), .pdf (285 kB)
Załącznik nr 11 - Zakres czynności objętych świadczeniem usług konserwacyjnych instalacji hydroforni i hydrantów.pdf (283 kB)
Załącznik nr 12 - Wykaz cenowy wraz z wykazem adresowym hydroforni i hydrantów (dla części 1, dla części 2),.pdf (199 kB)
Załącznik nr 13 - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (298 kB)
Załącznik nr 14 - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (789 kB)
załącznik nr 15 - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (550 kB)
Załącznik nr 16 - Wzór umowy (Część 1, Część 2, Część 3 i 4 ).zip (2645 kB)Warszawa dn. 29.10.2018 r.
Informacja o zamieszczeniu kompletnego załacznika nr 7 do SIWZ dla Części 4

dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia.pdf (32 kB)
Informacja o zmianie załacznika i przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert.pdf (26 kB)
Załacznik nr 7 - Obmiar (dla części 4 )AN7.pdf (219 kB)


Warszawa dn. 06.11.2018 r

Informacja z otwarcia ofert
dokumet do pobrania: Zbiorcze zestawienie ofert Część I, II, III, IV.pdf (160 kB)Warszawa dn.13.11 2018 r
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dlla Części I i III
dokument do pobrania:
Część I - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część I.pdf (49 kB)
Część III - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część III.pdf (48 kB)


Warszawa 14.11.2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dlla Części I i III
dokument do pobrania:
Część II - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część II.pdf (49 kB)
Część IV - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część IV.pdf (48 kB)