Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/97/18
Temat: Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Walecznych 35 w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-11-09 godz. 10:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-11-20 godz. 15:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026TERMINY
Termin składania ofert: do 09.11.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 09.11.2018 r. o godz. 11:00

Warszawa, dnia 25.10.2018 r

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (462 kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (24 kB)
Ogloszenie o zmianie ogloszenia (2).pdf (23 kB)
SIWZ.pdf (797 kB)
Załącznik 1 - formularz oferty.pdf (399 kB)
Załącznik 2 - przesłanki wykluczenia.pdf (586 kB)
Załącznik 3 - spełnienie warunków.pdf (560 kB)
Załącznik 4- oświadczenia do siwz-decyzja o usunięciu.pdf (401 kB)
Załącznik 5 - wykaz robót.pdf (369 kB)
Załącznik 6 - wykaz osób.pdf (334 kB)
Załącznik 7- PFU Walecznych35.pdf (3557 kB)
Załącznik 8 - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (372 kB)
Załącznik 9 - Zobowiązanie podmiotow trzecich - do uzgodnienia.pdf (709 kB)
załącznik 10 - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (550 kB)
Załącznik 11 - wzór umowy.pdf (348 kB)
Załączniki-do umowy.pdf (286 kB)

Warszawa, dnia 09.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert
dokument do pobrania
: Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (34 kB)Warszawa dn. 20.11.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej
dokument do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (44 kB)