Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/98/18
Temat: Rozbiórka budynków wyłączonych z użytkowania na terenie Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Zapałczanej 6 i Targowej 7 w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-11-05 godz. 13:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-11-15 godz. 14:31
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025

TERMINY:

Termin składania ofert: do 31.10.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 31.10.2018 r. o godz. 11:00


NOWE TERMINY:

Termin składania ofert: do 05.11.2018 r. do godz. 13:00
Termin otwarcia ofert: 05.11.2018 r. o godz. 14:00

Warszawa, dnia 16.10.2018 r

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (344 kB)
SIWZ.pdf (681 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (600 kB)
Załącznik 2 do SIWZ- przesłanki wykluczenia.docx.pdf (507 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - spełnienie warunków.docx.pdf (481 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych.doc.pdf (375 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz osób.doc.pdf (311 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (297 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich -.pdf (1073 kB)
załącznik 10 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (549 kB)
Załącznik 12 do SIWZ - oświadczenia do siwz.pdf (401 kB)
Załącznik nr 4 i 5 do umowy.pdf (67 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis prowadzenia rozbiórki - Zapałczana 6.pdf (4595 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zapałczana 6 i Targowa 7.pdf (115 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - pozwolenie na rozbiórkę - Zapałczana 6.pdf (1203 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - pozwolenie na rozbiórkę -Targowa 7.pdf (1064 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt techniczny - Targowa 7.pdf (6167 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - STWIORB - Zapałczana 6.pdf (1667 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - STWIORB -Targowa 7.pdf (1651 kB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (367 kB)

Warszawa, dnia 29.10.2018 r

Odpowiedź na pytania do SIWZ.

UWAGA: w załączeniu informacja o możliwości obejrzenia budynków w dniu 31.10.2018 r.

Odpowiedź na pytania do SIWZ.pdf (41 kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (24 kB)


Warszawa, dnia 05.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert.pdf (42 kB)


Warszawa, dnia 15.11.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (46 kB)