Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/99/18
Temat: Wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach będących w zasobach ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2019 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-11-07 godz. 10:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-11-20 godz. 15:08
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


TERMINY

Termin składania ofert: do 07.11.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 07.11.2018 r. o godz. 11:00


Warszawa, dnia 23.10.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (571 kB)
SIWZ.pdf (803 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty (część 2)..pdf (405 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty (część 1).pdf (405 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (507 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (481 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - oświadczenia do siwz.pdf (402 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz robót budowlanych.pdf (379 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - wykaz osób.pdf (309 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (297 kB)
Załącznik 11 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (549 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - STWiOR.pdf (2747 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar robót - cz I- (AN 1,AN 6).pdf (1213 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar robót - cz II- (AN 5,AN 7 ).pdf (1205 kB)
Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz adresowy - cz. I - (AN 1, AN 6).pdf (1678 kB)
Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz adresowy - cz. II - (AN 5, AN 7).pdf (1910 kB)
Załącznik nr 10 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (1063 kB)
Załącznik nr 12 do SIWZ -Wzór umowy .pdf (1029 kB)
Warszawa, dnia 25.10.2018 r.

Zamawiający informuje o oczywistej omyłce pisarskiej dot. terminu realizacji zamówienia wskazanego w pkt. 13 SIWZ.
Zgodnie z ogłoszeniem i wzorem umowy (stanowiącym Załącznik nr 12 do SIWZ), termin realizacji zamówienia to: 1-12-2018 r. do 30-11-2019 r.

Warszawa, dnia 07.11.2018 r.Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert.pdf (41 kB)
Warszawa, dnia 08.11.2018 rInformacja o unieważnieniu postępowania na część 1:

Informacja o unieważnieniu postępowania- część 1..pdf (27 kB)

Warszawa, dnia 20.11.2018 r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (45 kB) - część 2.