Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony

Nr postępowania: ZP/PN/U/10/18
Temat: Wykonanie dokumentacji projektowych:
1. przebudowy istniejącej kanalizacji ogólnospławnej oraz budowy kanalizacji deszczowej w drodze osiedlowej wzdłuż budynku Dwernickiego 29A i Siennickiej 36 A w Warszawie oraz
2. budowy oświetlenia LED terenu w rejonie budynków Dwernickiego 27, 29, 29 A, Siennickiej 36A i Paca 50 w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026TERMINY:
SKŁADANIE OFERT: do dnia 20.04.2018 r. do godz. 10:00
OTWARCIE OFERT do dnia 20.04.2018 r. do godz. 11:00
Warszawa dn. 12.04.2018 r.
do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (391 kB)
SIWZ.pdf (546 kB)
Załaczniki do SIWZ 1-9.pdf (401 kB)
Załacznik nr 7 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (330 kB)
Załacznik nr 1 do OPZ - Raport z inspekcji TV.pdf (660 kB)
Wzór umowy.pdf (280 kB)
Rzut terenu.pdf (648 kB)


Warszawa dn. 20.04.2018 r.
do pobrania:
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (36 kB)


Warszawa dn. 09.05.2018 r,

do pobrania:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (40 kB)