Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/109/18
Temat: Wykonanie dokumentacji projektowej na: 1)wymianę przyłączy wod-kan., wymianę kanalizacji podposadzkowej oraz zagospodarowanie (odprowadzenie) wód deszczowych z dachu w ramach modernizacji budynków przy ul. Mińskiej 28 i Drewnickiej 2A w Warszawie, 2)wymianę przyłączy wod-kan. oraz zagospodarowanie (odprowadzenie) wód deszczowych z dachu w ramach modernizacji budynków przy ul. Mińskiej 24 i Mińskiej 26 w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-11-13 godz. 12:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-12-28 godz. 11:30
Osoba do kontaktu w sprawie: Adam Pokora (22) 27-73-024

TERMINY
Termin składania ofert: do 8.11.2018 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: o 8.11..2018 r. o godz. 13:00

NOWE TERMINY
Termin składania ofert: do 13.11.2018 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: o 13.11..2018 r. o godz. 13:00

Warszawa, dnia 31.10.2018 r

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (426 kB)

SIWZ.pdf (770 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (469 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf (414 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (507 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf (481 kB)
Załącznik 5 do SIWZ- oświadczenie o braku.pdf (401 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - wykaz osób.pdf (379 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - wykaz usług.pdf (375 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (297 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (715 kB)
załącznik 10 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (549 kB)
załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy.pdf (274 kB)
Załączniki do umowy 2,3,5.pdf (408 kB)

Warszawa, dnia 7.11.2018

Dokumenty do pobrania:
Informacja o zmianie ogłoszenia.pdf (33 kB)

odpowiedz pytania wszyscy.pdf (71 kB)

Drewnicka 2A_rzut budynku.zip (2226 kB)
Mińska 24_rzut budynku.zip (8622 kB)
Mińska 26_rzut budynku.zip (5917 kB)
Mińska 28_rzut budynku.zip (5886 kB)
Warunki MPWiK_Drewrnicka 2A_plus_załącznik.pdf (343 kB)
Warunki MPWiK_Mińska 24.pdf (90 kB)
Warunki MPWiK_Mińska 26.pdf (88 kB)
Warunki MPWiK_Mińska 28.pdf (90 kB)
Załącznik warunki_Mińska 24.pdf (480 kB)
Załącznik warunki_Mińska 26.pdf (489 kB)
Załącznik warunki_Mińska 28.pdf (525 kB)


Warszawa dn. 13.11.2018 r.
Informacja z otwarcia ofert

dokument do pobrania
:
109. zbiorcze zestawienie ofert.pdf (42 kB)


Warszawa dn. 26.11.2018 r.
dokument do pobrania:
109. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (47 kB)

Warszawa dn. 5.12.2018 r.
dokument do pobrania:
Pismo do Wykonawcy o unieważnieniu czynności wyboru Wszyscy.pdf (31 kB)


Warszawa dn. 28.12.2018 r.

dokument do pobrania:
109. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (47 kB)