Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/110/18
Temat: Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 28 w Warszawie”.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-12-05 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski (22) 27-73-028


Warszawa, dnia 20.11.2018 r.

TERMINY:
Termin składania ofert: 30.11.2018 r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 30.11.2018 r. godz. 12:00
NOWE TERMINY:
Termin składania ofert: 05.12.2018 r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 05.12.2018 r. godz. 12:00

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (727 kB)
SIWZ.pdf (626 kB)
Wzór umowy.pdf (267 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (393 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (507 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf (482 kB)
Załącznik 4 do SIWZ- oświadczenie o braku.pdf (401 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz osób.pdf (319 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - OPZ - Rybna 28.pdf (375 kB)
Opinia geotechniczna - Rybna 28.pdf (3067 kB)
Ekspertyza budynku - Rybna 28.pdf (7211 kB)
Inwentaryzacja budynku - Rybna 28.pdf (3343 kB)
Projekt budowlany - Rybna 28.zip (186807 kB)
PW, STWIOR, przedmiar - Rybna 28.zip (51818 kB)
Ocena projektu - Rybna 28.pdf (1047 kB)
Oświadczenia autorów projektu - Rybna 28.pdf (112 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (297 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (791 kB)
załącznik 9 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (548 kB)
Załącznik 11 do SIWZ -wykaz liczby pełnionych pełnobranżowych nadzorów na budowie.pdf (346 kB)


Warszawa, dnia 30.11.2018 r.

W związku z pytaniami Wykonawcy do SIWZ, Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi pytania - wszyscy.pdf (24 kB)
Treść pytań w załączeniu:
Treść pytań Wykonawcy do SIWZ.pdf (145 kB)

Warszawa, dnia 4.12.2018 r.

Odpowiedzi na pytania Wszyscy.pdf (73 kB)


Warszawa, dnia 5.12.2018

Nie płynęła żadna oferta.


Warszawa, dnia 6.12.2018

Informacja o unieważnieniu.pdf (24 kB).