Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/119/18
Temat: Świadczenie usług teleinformatycznych dla ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-12-27 godz. 11:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2019-01-09 godz. 10:02
Osoba do kontaktu w sprawie: Adam Pokora (22) 27-73-024

TERMINY
Termin składania ofert: do 27.12.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 27.12.2018 r. o godz. 12:00
Warszawa, dnia 19.12.2018 r.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (343 kB)
SIWZ.pdf (655 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (475 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - kalkulacja ceny.pdf (197 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (511 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf (485 kB)
Załącznik 4 do SIWZ- oświadczenie o braku.pdf (401 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (300 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (324 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - wzór umowy.pdf (270 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (792 kB)
załącznik 9 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (549 kB)
Warszawa, dnia 27.12.2018 r.
119.Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (27 kB)Warszawa, dnia 09.01.2019 r.

Informacja o wyborze oferty:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (36 kB)