Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/120/18
Temat: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 8 w Warszawie”.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-12-03 godz. 10:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2019-01-07 godz. 17:05
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025

TERMINY
Termin składania ofert: do 3.12.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 3.12.2018 r. o godz. 11:00Warszawa, dnia 22.11.2018 r.
Dokumenty do pobrania:


Ogłoszenie.pdf (306 kB)
SIWZ.pdf (820 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (464 kB)
Załącznik 1a do SIWZ - Wykaz doswiadczenie zawodowe.pdf (318 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (506 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (480 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - oświadczenia do siwz.pdf (401 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz usług.pdf (387 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - wykaz osób.pdf (394 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (370 kB)
Załącznik 9 - Zobowiązanie podmiotow trzecich .pdf (790 kB)
Załącznik 10 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (475 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt wykonawczy.zip (56004 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - STWiOR.pdf (1321 kB)
załącznik nr 7 do siwz.zip (132872 kB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy.pdf (278 kB)
Załączniki do umowy - Rybna 8.pdf (101 kB)

Warszawa, dnia 28.11.2018 r.


Odpowiedź na pytania do SIWZ:

Odpowiedź na pytania do SIWZ.pdf (29 kB)


Warszawa, dnia 03.12.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert.pdf (41 kB)

Warszawa, dnia 07.01.2019 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (48 kB)