Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/122/18
Temat: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 10 w Warszawie”.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-12-11 godz. 10:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty:
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025

TERMINY
Termin składania ofert: do 11.12.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 11.12.2018 r. o godz. 11:00


Warszawa, dnia 29.11.2018 r.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie.pdf (306 kB)
SIWZ .pdf (819 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (465 kB)
Załącznik 1a do SIWZ - Wykaz doswiadczenie zawodowe.pdf (318 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (506 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (480 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - oświadczenia do siwz.pdf (401 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz usług.pdf (387 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - wykaz osób.pdf (394 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - OPZ.pdf (396 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - Projekt budowlany, charakterystyka energetyczna i ekspertyza ppoż.zip (325907 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - Rybna 10 - projekt wykonawczy.zip (84168 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - STWiORB.pdf (1324 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (298 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich .pdf (790 kB)
Załącznik 10 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (475 kB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy.pdf (278 kB)
Załączniki do umowy.pdf (887 kB)

Warszawa dn. 11.12.2018 r.
Informacja z otwarcia ofert

Dokument do pobrania: Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (35 kB)


Warszawa 08.01.2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokument do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (46 kB)

W związku z oczywistą omyłką pisarską (dot. opisania kryterium "D"), Zamawiający zamieszcza poprawioną informację o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (47 kB)