Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/124/18
Temat: Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 28 w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2019-01-09 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


TERMINY
Termin składania ofert: do 08.01.2019 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 08.01.2019 r. o godz. 11:00

NOWE TERMINY
Termin składania ofert: do 09.01.2019 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 09.01.2019 r. o godz. 11:00

Warszawa, dnia 20.12.2018 r

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (445 kB)
SIWZ.pdf (633 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (394 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (508 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf (483 kB)
Załącznik 4 do SIWZ- oświadczenie o braku.pdf (401 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz osób.pdf (318 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - Projekt budowlany.zip (186807 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - STWIOR, przedmiar.zip (52197 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (214 kB)
Załaczniki do Opis Przedmiotu Zamówienia.zip (13941 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (298 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (792 kB)
załącznik 9 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (549 kB)
Załącznik 10 do SIWZ - wzór umowy.pdf (269 kB)
Załącznik 11 do SIWZ -wykaz liczby pełnionych pełnobranżowych nadzorów na budowie.pdf (345 kB)


Warszawa dnia 03.01.2019 r

Informacja o zmianie treści SIWZ (tj. wzoru umowy):

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (26 kB)
Informacja o zmianie wzoru umowy (Zał. 10 do siwz).pdf (64 kB)
Nowy (zmieniony) Wzór umowy - stanowiacy załącznik nr 10 do SIWZ .pdf (271 kB)Warszawa dn.09.01.2018 r.
Informacja z otwarcia ofert
Dokument do pobrania: Zbiorcze zestawie ofert.pdf (33 kB)


Warszawa dn. 17.01.2019
Informacja o unieważnieniu Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (24 kB)