Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/133/18
Temat: Kompleksowe świadczenie usług w zakresie sprzątania szaletów publicznych w lokalizacjach: ul. Łukiska 29 (park ZNICZA), Plac Szembeka 1A, ul. Grochowska 270 (park OPAK)
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2019-01-03 godz. 12:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2019-01-11 godz. 14:07
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025

TERMINY
Termin składania ofert: do 3.01.2019 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 3.01.2019 r. o godz. 13:00

Warszawa, dnia 21.12.2018 r:

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (306 kB)
SIWZ.docx.pdf (706 kB)
Załącznik 9 - Wzór umowy.pdf (490 kB)
Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia -Grochowska 270.pdf (70 kB)
Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia -Łukiska 29.pdf (93 kB)
Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia -Pl Szembeka 1A.pdf (92 kB)
Załączniki do SIWZ nr 1,2,3,4,6,7,8.zip (128 kB)

Warszawa, dnia 03.01.2019 r
Otwarcie ofert:

Informacja z otwarcia ofert.pdf (30 kB)


Warszawa, dnia 11.01.2019 r:


Informacja o wyborze oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (43 kB)