Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/18/18
Temat: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Komorskiej 58 w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina):
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Adam Pokora (22) 27-73-024

Termin składania ofert: 09.05.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 09.05.2018 r. o godz. 12:00


Nowy termin składania ofert

Termin składania ofert: 11.05.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 11.05.2018 r. o godz. 12:00
Warszawa dnia 27.04.2018

do pobrania:

SIWZ.pdf (534 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (353 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (476 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (450 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - o braku orzeczenia i o ośw. o niezaleganiu z opł. pod. i opłat lok.pdf (371 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz osób.pdf (317 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf (269 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - wzór informacji o przynależ.braku do grupy kapitałowej.pdf (300 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - wzór pis.zobowiązania pod.trzecich.pdf (758 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - wzór oświadczenia MŚP.pdf (445 kB)
Załącznik 10 do SIWZ - wzór umowy.pdf (274 kB)
Załącznik numer 2 do umowy - Protokół przekazania dokumentacji.pdf (23 kB)
Załącznik numer 3 do umowy - Protokół odbioru dokumentacji.pdf (29 kB)
Załącznik numer 6 do umowy - Oświadczenie autora projektu.pdf (317 kB)
Ogłoszenie.pdf (405 kB)

Warszawa dnia 08.05.2018

do pobrania:
pismo do wszyscy uczestnicy postępowania.pdf (27 kB)
SIWZ_08_05_18.pdf (565 kB) (poprawiona wersja)


Warszawa dnia 11.05.2018 r. Informacja z otwarcia ofert:

do pobrania:
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (32 kB)Warszawa dn. 14.05.2018 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania
do pobrania:
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (25 kB)