Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/19/18
Temat: Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegającą na pielęgnacji drzew i krzewów oraz wykonywaniu nasadzeń materiału szkółkarskiego
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-06-04 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026TERMINY:
SKŁADANIE OFERT: do dnia 29.05.2018 r. do godz. 10:00
OTWARCIE OFERT do dnia 29.05.2018 r. do godz. 11:00Warszawa dn. 23.04.2018 r.
Do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (142 kB)
SIWZ.pdf (679 kB)
Załaczniki nr 1-10 SIWZ.pdf (549 kB)
Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (306 kB)
zasłacznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy.pdf (366 kB)


Warszawa 29.05.2018 r.
do pobrania:
Informacja z otwarcia:
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (34 kB)


Warszawa dn. 04.06.2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (41 kB)