Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony rowne lub powyzej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/19/20
Temat: Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegającą na pielęgnacji drzew i krzewów oraz wykonywaniu nasadzeń materiału szkółkarskiego
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2020-08-13 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina): 2020-08-13 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026

TERMINY

Termin składania ofert: do 11.08.2020 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 11.08.2020 r. o godz. 12:00NOWE TERMINY:
Składanie ofert: do 13.08.2020 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert: 13.08.2020 r. , godz. 12:00

Warszawa dn. 19.06.2020

dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (195 kB)
espd-request.zip (90 kB)
SIWZ.pdf (809 kB)
Załącznik nr 1 - Oferta.pdf (999 kB)
Załącznik nr 2 - Kalulacje cen i zakresy.pdf (226 kB)
Załącznik nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (300 kB)
Załącznik nr 4 - wykaz usług.pdf (379 kB)
Załącznik nr 5 - wykaz osób.pdf (622 kB)
Załącznik nr 6 - wykaz narzędzi i urządzeń.pdf (747 kB)
Załącznik nr 7 - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (298 kB)
Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotow trzecich - do uzgodnienia.pdf (785 kB)
Załącznik nr 9 - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (548 kB)
Załącznik nr 10- oświadczenia do siwz-.pdf (403 kB)
Załącznik nr 11 - wzór umowy.pdf (361 kB)


Warszawa dn. 15.07.2020

Sprostowanie Ogłoszenia.pdf (47 kB)


Infirmacje o zmienie zapisów w pkt 27.3 i 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dokument do pobrania:
Wszyscy uczestnicy postępowania.pdf (51 kB)


Warszawa dn. 13.08.2020 r.


Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert.pdf (23 kB)
Warszawa dn. 02.09.2020 r.
Informacja o uniewaznieniu postępowania
dokument do pobrania: Informacja o uniewaznieniu postępowania.pdf (31 kB)