Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/20/18
Temat: Konserwację zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegającą na koszeniu trawników, cięciu żywopłotów i zakładaniu trawników
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-07-04 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


TERMINY:
SKŁADANIE OFERT: do dnia 29.05.2018 r. do godz. 11:00
OTWARCIE OFERT do dnia 29.05.2018 r. do godz. 12:00

NOWE TERMINY:
SKŁADANIE OFERT: do dnia 04.06.2018 r. do godz. 11:00
OTWARCIE OFERT: dnia 04.06.2018 r., o godz. 12:00Warszawa dn. 20.04.2018 r.

Do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (327 kB)
SIWZ.pdf (860 kB)
Załaczniki nr 1-10 do SIWZ.pdf (495 kB)
Załacznik nr 3 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (208 kB)
Załacznik nr 11 SIWZ - wzór umowy .pdf (343 kB)
Załaczniki do umowy.pdf (356 kB)
espd-request.zip (90 kB)

Warszawa, dnia 17.05.2018 r.

Odpowiedź na pytania do SIWZ:

Odpowiedź na pytania do SIWZ.pdf (33 kB)
Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz kalkulacji cenowej)- wersja edytowalna.xls (82 kB)
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (74 kB)


Warszawa dnia 04.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert:
do pobrania: Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (31 kB)Warszawa dn. 04.07.2018 r
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (45 kB)