Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/22/19.
Temat: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Centrum Lokalne Lubelska 30/32 w Warszawie” realizowanego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2019-04-15 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025

TERMINY
Termin składania ofert: do 03.04.2019 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 03.04.2019 r. o godz. 11:00


NOWE TERMINY
Termin składania ofert: do 11.04.2019 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 11.04.2019 r. o godz. 11:00
NOWE TERMINY
Termin składania ofert: do 15.04.2019 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 15.04.2019 r. o godz. 12:00


Warszawa, dnia 25.03.2019 r.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie.pdf (487 kB)
SIWZ.pdf (824 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.docx.pdf (449 kB)
Załącznik 1a do SIWZ - Kalkulacja ceny.docx.pdf (461 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.docx.pdf (365 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - spełnienie warunków.docx.pdf (339 kB)
Załącznik 4 do SIWZ -wykaz usług.docx.pdf (480 kB)
Załącznik 5 do SIWZ -wykaz osób.docx.pdf (436 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (464 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - Informacja dot. listy kapitałowej.docx.pdf (316 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - zobowiązanie podmiotow trzecich.docx.pdf (645 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (392 kB)
Załącznik 11- oświadczenia do siwz.docx.pdf (243 kB)
Załącznik 12 do SIWZ - kryterium Doświadczenie projektanta.pdf (367 kB)
Załącznik nr 1,2,3,4,5 i 6 do Opisu przedmiotu zamówienia.zip (324615 kB)
Załącznik nr 2 - do umowy na dokumentacje - umowa nadzór autorski .pdf (334 kB)
Załącznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy (dokumentacja).pdf (558 kB)


Warszawa, dnia 26.03.2019 r.

Odpowiedź na pytania do SIWZ:

Dokumenty do pobrania:

Odpowiedź na pytania do SIWZ (do wszystkich uczestników postępowania).pdf (47 kB)


Warszawa, dnia 29.03.2019 r.

Odpowiedź na pytania do SIWZ:

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (247 kB)
Odpowiedzi na pytania do SIWZ - do wszystkich uczestników postępowania.pdf (431 kB)
Zmodyfikowany (zmieniony) Załącznik 4 do SIWZ -wykaz usług.docx.pdf (480 kB)
Zmodyfikowany (zmieniony) -Załącznik 5 do SIWZ -wykaz osób.docx.pdf (436 kB)
Zmodyfikowany (zmieniony) Załącznik 12 do SIWZ - kryterium Doświadczenie (D).docx.pdf (367 kB)


Warszawa, dnia 08.04.2019 r.

Odpowiedź na pytania do SIWZ:

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (174 kB)
Informacja o zmianie SIWZ - do wszystkich czestników postępowania.pdf (75 kB)
Zmodyfikowany (poprawiony) SIWZ.pdf (854 kB)
Zmodyfikowany (poprawiony) Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx.pdf (367 kB)
Zmodyfikowany (poprawiony) OPZ - Załącznik nr 6 do SIWZ.doc.pdf (464 kB)
Zmodyfikowany (poprawiony) wzór umowy - Załącznik nr 10 do SIWZ.docx.pdf (557 kB)


Warszawa, dnia 15.04.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert:

Dokument do pobrania:


Informacja z otwarcia ofert.pdf (83 kB)


Warszawa, dnia 25.04.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania:

Dokument do pobrania:


Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (315 kB)