Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/27/18
Temat: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 28 w Warszawie”.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-06-22 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026
SKŁADANIE OFERT: do dnia 21.05.2018 r. do godz. 10:00
OTWARCIE OFERT do dnia 21.05.2018 r. do godz. 11:00

SKŁADANIE OFERT: do dnia 24.05.2018 r. do godz. 10:00
OTWARCIE OFERT do dnia 24.05.2018 r. do godz. 11:00


Warszawa dn. 11.05.2018 r.
Do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (420 kB)
SIWZ.pdf (886 kB)
Załaczniki nr 1-10 do SIWZ.pdf (446 kB)
TOM I Architektura.zip (85372 kB)
TOM II Konstrukcja.zip (24524 kB)
TOM III Instalacje sanitarne.zip (13957 kB)
TOM IV Instalacje elektryczne.zip (38025 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (286 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - STWIOR.pdf (752 kB)
Załacznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy.pdf (279 kB)
Załaczniki do umowy.pdf (68 kB)


Warszawa dn. 15.05.2018 r.
Do pobrania:
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia.pdf (25 kB)
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz kompletny załacznik nr 6 dla Wszystkich Zaiteresowanych.pdf (33 kB)
Kompletny załącznik nr 6 do SIWZ:
Opis przedmiotu zamówienia.pdf (284 kB)
TOM I - Architektura.zip (26403 kB)
TOM II - Konstrukcja.zip (9149 kB)
TOM III - Instalacje sanitarne.zip (13817 kB)
TOM IV - Instalacje elektryczne.zip (6560 kB)


Warszawa dn. 24.05.2018 r

Do pobrania:
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (30 kB)


Warszawa dn. 22.06.2018 r.
Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

do pobrania:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (40 kB)