Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/29/18
Temat: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Komorskiej 60 w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-06-11 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Agata Ziemska (22) 27-73-027


Termin składania ofert

Termin składania ofert: 21.05.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 21.05.2018 r. o godz. 12:00


Warszawa, dnia 09.05.2018 r.


Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (681 kB)
SIWZ.pdf (546 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (348 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (507 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (481 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - o braku orzeczenia i o ośw. o niezaleganiu z opł. pod. i opłat lok.pdf (401 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz osób.pdf (314 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - OPZ.pdf (321 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - wzór informacji o przynależ.braku do grupy kapitałowej.pdf (298 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - wzór pis.zobowiązania pod.trzecich.pdf (790 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - wzór oświadczenia MŚP.pdf (476 kB)
2010_08 - Remont budynku - Komorska 60.pdf (14321 kB)
Załacznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy.pdf (274 kB)
załącznik nr 5 do umowy.pdf (412 kB)
Załączniki -3-4 do umowy.pdf (178 kB)

Warszawa, dnia 21.05.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert:
Informacja z otwarcia ofert.pdf (35 kB)


Warszawa dnia 11.06.2018 r


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (40 kB)