Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/30/18
Temat: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Pułtuskiej 13 w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-06-19 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Agata Ziemska (22) 27-73-027

Termin składania ofert

Termin składania ofert: 22.05.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 22.05.2018 r. o godz. 12:00
Warszawa, dnia 10.05.2018 r.


Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (630 kB)

SIWZ.pdf (551 kB)

Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (347 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (506 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (481 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - o braku orzeczenia i o ośw. o niezaleganiu z opł. pod. i opłat lok.pdf (401 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz osób.pdf (315 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - OPZ.pdf (308 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - wzór informacji o przynależ.braku do grupy kapitałowej.pdf (298 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - wzór pis.zobowiązania pod.trzecich.pdf (790 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - wzór oświadczenia MŚP.pdf (476 kB)
Załącznik 10 do SIWZ - wzór umowy.pdf (274 kB)

Pułtuska 13 - projekt gazu.pdf (203 kB)
Załączniki - 3-4 do umowy.pdf (178 kB)
Załącznik nr 5 do umowy.pdf (412 kB)

Warszawa dnia 22.05.2018

informacja z otwarcia ofert.pdf (22 kB)


Warszawa, dnia 19.06.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (447 kB)