Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/31/18
Temat: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Pułtuskiej 18 w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-06-19 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Agata Ziemska (22) 27-73-027


Termin składania ofert:

Termin składania ofert: do 22.05.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 22.05.2018 r. o godz. 11:00Warszawa dnia 10.05.2018 r
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (276 kB)
Pułtuska 18 - dokumentacja z 2010 r - co.pdf (221 kB)
SIWZ.pdf (543 kB)
Załącznik nr 5 do umowy.pdf (412 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia.pdf (393 kB)
Załącznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy.pdf (272 kB)
Załączniki -3-4 do umowy.pdf (178 kB)
Załączniki do SIWZ od 1 do 9.pdf (377 kB)
Warszawa dnia 22.05.2018 r.informacja z otwarcia ofert.pdf (22 kB)

Warszawa, dnia 19.06.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (447 kB)