Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/35/18
Temat: Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z usługami serwisu
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina):
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Adam Pokora (22) 27-73-024
TERMINY:
Termin składania ofert do: 18.06.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 18.06.2018 r. o godz. 12:00

NOWY TERMIN

Termin składania ofert do: 20.06.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 20.06.2018 r. o godz. 12:00


Warszawa dnia 8.06.2018 r

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (434 kB)
SIWZ.pdf (606 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (409 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (506 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (481 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - o braku orzeczenia i o ośw. o niezaleganiu z opł. pod. i opłat lok.pdf (402 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz usług.pdf (296 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - OPZ.pdf (1040 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - wzór informacji o przynależ.braku do grupy kapitałowej.pdf (298 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - wzór pis.zobowiązania pod.trzecich.pdf (790 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - wzór oświadczenia MŚP.pdf (476 kB)

Załącznik 11 do SIWZ - doświadczenie wykonawcy.pdf (300 kB)
Załącznik 12 do SIWZ - doświadczenie migracja Xpertis.pdf (295 kB)

Potwierdzenie wykonania usług - protokół miesięczny - Załącznik nr.3 do umowy.pdf (192 kB)
Protokół odbioru - Załącznik nr. 4 do umowy.pdf (201 kB)

Warszawa dnia 15.06.2018 r

odpowiedź na pytania do SIWZ.pdf (464 kB)
Załącznik 10 do SIWZ - wzór umowy_nowy.pdf (476 kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (33 kB)

Warszawa dnia 20.06.2018 r
informacja o unieważnieniu.pdf (20 kB)