Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony rowne lub powyzej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/39/18.
Temat: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnych na użytkowe w budynku przy ul. Lubelskiej 30/32 w Warszawie"
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-07-09 godz. 10:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-10-02 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


TERMINY:
Termin składania ofert do: 02.07.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 02.07.2018 r. o godz. 11:00NOWE TERMINY:
Termin składania ofert do: 09.07.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 09.07.2018 r. o godz. 11:00

Warszawa, dnia 30.05.2018 r.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (128 kB)
SIWZ .pdf (805 kB)
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (400 kB)
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis Przedmiotu zamówienia.pdf (299 kB)
Załacznik nr 2 do SIWZ - dokumentacja projektowa.zip (227725 kB)
Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz usług.pdf (386 kB)
Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób.pdf (394 kB)
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykazdoswiadczenie zawodowe.pdf (320 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (301 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (787 kB)
załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (476 kB)
Załacznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy.pdf (335 kB)
Załaczniki do umowy.pdf (68 kB)
Załączniki nr 10 do SIWZ - oświadczenia.pdf (401 kB)
espd-request.zip (91 kB)

Warszawa dnia 21.06.2018 r.
Dokumenty do pobrania:
Sprostowanie.pdf (67 kB)
Sprostowanie.pdf (45 kB)
Odpowiedzi do wszystkich zainteresowanych.pdf (196 kB)
Załacznik nr 1 do pisma - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (284 kB)
Załacznik nr 2 do pisma - wykaz osób.pdf (314 kB)
Załacznik nr 3 do pisma - zmodyfikowany wzór umowy na inwestora.pdf (334 kB)
Załacznik nr 5 do pisma - umowa na roboty budowlane.pdf (559 kB)
Załącznik nr 4 do pisma- umowa na nadzór autorski.pdf (307 kB)Warszawa dn. 06.07.2018 r.

Zamawiający informuje o oczywistej omyłce pisarskiej w załącznik nr 4 do SIWZ "wykaz osób"
W pkt 1 wykazu osób winno być osoba która pełniła samodzielnie funkcje ..........
W załączeniu przekazujemy poprawny bez omyłki pisarskiej załącznik nr 4 do SIWZ

do pobrania: Załącznik nr 4 - wykaz osób po zmianie.doc (47 kB)Warszawa dn. 09.07.2018 r.
Informacja z otwarcia ofert
do pobrania: Zbiorcze zestwaienie ofert.pdf (193 kB)Warszawa dn. 02.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (44 kB)